نگهداری قایق

قایق طلایی شایان کیش

قایق بادبانی چه اجزایی دارد؟

قایق های بادبانی، نقش مهمی را ایفا می کنند.در پهنه ی دریاها و اقیانوس ها، باد بدون وجود مانعی می وزد کشتی بادبانی نیروی باد را به وسیله بادبان های پهنش گرفته ، این نیرو به دکل منتقل می شود و کل کشتی را حرکت می دهد . ... ادامه مطلب